เพชรประเสริฐ

รถทัวร์เพชรประเสริฐ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถทำรายการจองตั๋วได้ผ่านโทรศัพท์ เลือกที่นั่งได้เอง ชำระค่าตั๋วสะดวกที่

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –

ช่องทางชำระเงินเมื่อจองตั๋วรถเพชรประเสริฐออนไลน์

  • 7-Eleven เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • บัตรเครดิต
  • จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+
  • จ่ายผ่านแอปธนาคารสแกน QR-Code
  • BigC

ตารางเดินรถเพชรประเสริฐทัวร์

ทางเราได้ค้นตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋ว จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ของ บ.เพชรประเสริฐทัวร์ แสดงข้อมูลดังนี้

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
20:00 น.04:25 +1dม.4 พ571รถทัวร์
บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง – บขส. ตาก จ.ตาก
20:00 น.05:25 +1dม.4 พ628รถทัวร์
บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
20:00 น.02:45 +1dม.4 พ458รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี
20:25 น.06:30 +1dม.4 พ666รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.ขลุง จ.จันทบุรี
20:25 น.07:00 +1dม.4 พ737รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
20:25 น.05:50 +1dม.4 พ666รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี
20:25 น.03:15 +1dม.4 พ454รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี
20:25 น.04:00 +1dม.4 พ502รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดแหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี
20:25 น.03:45 +1dม.4 พ502รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด ต.แสนตุ้ง จ.ตราด
20:25 น.07:30 +1dม.4 พ737รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
20:25 น.04:30 +1dม.4 พ571รถทัวร์
22:25 น.06:45 +1dม.4 พ571รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99) จ.ระยอง
20:25 น.05:40 +1dม.4 พ666รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง
20:25 น.04:45 +1dม.4 พ571รถทัวร์
22:25 น.06:55 +1dม.4 พ571รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – บขส. ราชบุรี แห่งที่ 2 จ.ราชบุรี
23:00 น.07:30 +1dม.4 พ511รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดมหาชัย จ.สมุทรสาคร
23:00 น.05:00 +1dม.4 พ382.85รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
17:30 น.05:00 +1dม.4 พ672รถทัวร์
20:30 น.07:20 +1dม.4 พ672รถทัวร์
22:30 น.09:20 +1dม.4 พ672รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. ตาก จ.ตาก
21:00 น.05:20 +1dม.4 พ468รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. แม่สอด จ.ตาก
21:00 น.07:45 +1dม.4 พ573รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
17:30 น.23:45 ม.4 พ351รถทัวร์
20:30 น.02:30 +1dม.4 พ351รถทัวร์
21:00 น.03:00 +1dม.4 พ351รถทัวร์
22:30 น.04:30 +1dม.4 พ351รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
04:10 น.08:30 ม.4 พ254รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
17:30 น.03:40 +1dม.4 พ578รถทัวร์
20:30 น.06:10 +1dม.4 พ578รถทัวร์
22:30 น.08:10 +1dม.4 พ578รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน
17:30 น.04:30 +1dม.4 พ672รถทัวร์
20:30 น.06:40 +1dม.4 พ672รถทัวร์
22:30 น.08:40 +1dม.4 พ672รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย
21:00 น.04:00 +1dม.4 พ395รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
17:30 น.01:30 +1dม.4 พ439รถทัวร์
20:30 น.04:30 +1dม.4 พ439รถทัวร์
22:30 น.06:30 +1dม.4 พ439รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
03:45 น.09:00 ม.4 พ294รถทัวร์
06:15 น.11:30 ม.4 พ294รถทัวร์
23:45 น.05:00 +1dม.4 พ294รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – จุดจอด อ.เด่นชัย (ร้านแคบหมูโยธิน) จ.แพร่
17:30 น.02:20 +1dม.4 พ487รถทัวร์
20:30 น.05:00 +1dม.4 พ487รถทัวร์
22:30 น.07:00 +1dม.4 พ487รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
12:00 น.23:45 ม.4 พ672รถทัวร์
16:00 น.03:45 +1dม.4 พ672รถทัวร์
19:00 น.06:15 +1dม.4 พ672รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. นครพนม จ.นครพนม
19:30 น.10:55 +1dม.4 พ935รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
17:00 น.08:25 +1dม.4 พ918รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
12:00 น.18:00 ม.4 พ368รถทัวร์
16:00 น.22:00 ม.4 พ368รถทัวร์
17:00 น.22:50 ม.4 พ368รถทัวร์
19:00 น.00:30 +1dม.4 พ368รถทัวร์
19:30 น.01:00 +1dม.4 พ368รถทัวร์
20:00 น.01:30 +1dม.4 พ368รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
12:00 น.01:00 +1dม.4 พ739รถทัวร์
16:00 น.05:00 +1dม.4 พ739รถทัวร์
19:00 น.07:30 +1dม.4 พ739รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร
12:00 น.03:00 +1dม.4 พ840รถทัวร์
16:00 น.07:00 +1dม.4 พ840รถทัวร์
19:00 น.09:45 +1dม.4 พ840รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
12:00 น.01:45 +1dม.4 พ777รถทัวร์
16:00 น.05:45 +1dม.4 พ777รถทัวร์
19:00 น.08:30 +1dม.4 พ777รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. เลย จ.เลย
17:00 น.02:30 +1dม.4 พ567รถทัวร์
19:30 น.05:00 +1dม.4 พ567รถทัวร์
20:00 น.05:30 +1dม.4 พ567รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร
19:30 น.09:45 +1dม.4 พ846รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี
17:00 น.04:45 +1dม.4 พ699รถทัวร์
19:30 น.07:15 +1dม.4 พ699รถทัวร์
20:00 น.07:45 +1dม.4 พ699รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
12:00 น.05:00 +1dม.4 พ932รถทัวร์
16:00 น.09:00 +1dม.4 พ932รถทัวร์
19:00 น.11:30 +1dม.4 พ932รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์
12:00 น.20:10 ม.4 พ481รถทัวร์
16:00 น.00:10 +1dม.4 พ481รถทัวร์
19:00 น.02:40 +1dม.4 พ481รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – จุดจอดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
17:00 น.03:45 +1dม.4 พ699รถทัวร์
19:30 น.06:15 +1dม.4 พ699รถทัวร์
20:00 น.06:45 +1dม.4 พ699รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง
19:15 น.04:55 +1dม.4 พ628รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
20:10 น.04:10 +1dม.4 พ468รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
19:15 น.22:30 ม.4 พ202รถทัวร์
22:00 น.01:00 +1dม.4 พ191.90รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
20:10 น.22:45 ม.4 พ155รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
20:10 น.08:30 +1dม.4 พ689รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย
20:10 น.21:30 ม.4 พ92รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
20:10 น.05:50 +1dม.4 พ538รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์
20:10 น.00:40 +1dม.4 พ281รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี
19:15 น.06:30 +1dม.4 พ722รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี
19:15 น.04:00 +1dม.4 พ559รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. ตราด จ.ตราด
19:15 น.08:00 +1dม.4 พ796รถทัวร์
บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
17:30 น.20:25 ม.4 พ191รถทัวร์
20:00 น.23:00 ม.4 พ181.45รถทัวร์
บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
18:30 น.04:10 +1dม.4 พ573รถทัวร์
บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
18:30 น.05:50 +1dม.4 พ643รถทัวร์
บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี
17:30 น.06:30 +1dม.4 พ827รถทัวร์
บขส. แม่สอด จ.ตาก – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี
17:30 น.04:00 +1dม.4 พ664รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
17:15 น.08:40 +1dม.4 พ935รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
17:15 น.03:45 +1dม.4 พ611รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
17:15 น.07:15 +1dม.4 พ838รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน
17:15 น.08:15 +1dม.4 พ935รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. เลย จ.เลย
17:15 น.23:45 ม.4 พ401รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
17:15 น.05:00 +1dม.4 พ699รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – จุดจอด อ.เด่นชัย (ร้านแคบหมูโยธิน) จ.แพร่
17:15 น.05:50 +1dม.4 พ838รถทัวร์
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง
22:10 น.05:15 +1dม.4 พ458รถทัวร์
22:30 น.04:55 +1dม.4 พ458รถทัวร์
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
02:45 น.04:25 ม.4 พ137รถทัวร์
22:30 น.00:30 +1dม.4 พ130.15รถทัวร์
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. ตาก จ.ตาก
02:55 น.05:35 ม.4 พ202รถทัวร์
22:30 น.01:30 +1dม.4 พ191.90รถทัวร์
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี
22:30 น.06:30 +1dม.4 พ554รถทัวร์
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี
22:10 น.04:00 +1dม.4 พ391รถทัวร์
22:30 น.04:00 +1dม.4 พ391รถทัวร์
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. ตราด จ.ตราด
22:30 น.08:00 +1dม.4 พ626รถทัวร์
บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
15:00 น.07:00 +1dม.4 พ918รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
00:30 น.06:15 ม.4 พ351รถทัวร์
18:00 น.23:45 ม.4 พ351รถทัวร์
22:00 น.03:45 +1dม.4 พ351รถทัวร์
22:45 น.04:10 +1dม.4 พ351รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
02:15 น.07:00 ม.4 พ368รถทัวร์
02:30 น.07:20 ม.4 พ368รถทัวร์
03:45 น.08:40 ม.4 พ368รถทัวร์
04:30 น.09:20 ม.4 พ368รถทัวร์
23:45 น.05:00 +1dม.4 พ368รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. นครพนม จ.นครพนม
01:00 น.10:55 ม.4 พ611รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
00:30 น.07:30 ม.4 พ418รถทัวร์
18:00 น.01:00 +1dม.4 พ418รถทัวร์
22:00 น.05:00 +1dม.4 พ418รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
22:45 น.08:30 +1dม.4 พ563รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร
00:30 น.09:45 ม.4 พ519รถทัวร์
18:00 น.03:00 +1dม.4 พ519รถทัวร์
22:00 น.07:00 +1dม.4 พ519รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
00:30 น.08:30 ม.4 พ454รถทัวร์
18:00 น.01:45 +1dม.4 พ454รถทัวร์
22:00 น.05:45 +1dม.4 พ454รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
02:15 น.05:30 ม.4 พ271รถทัวร์
02:30 น.06:10 ม.4 พ271รถทัวร์
03:45 น.07:15 ม.4 พ271รถทัวร์
04:30 น.08:10 ม.4 พ271รถทัวร์
23:45 น.03:40 ม.4 พ271รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. เลย จ.เลย
01:00 น.05:00 ม.4 พ244รถทัวร์
22:50 น.02:30 +1dม.4 พ244รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร
01:00 น.09:45 ม.4 พ525รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
01:00 น.06:15 ม.4 พ378รถทัวร์
22:50 น.03:45 +1dม.4 พ378รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี
01:00 น.07:15 ม.4 พ378รถทัวร์
22:50 น.04:45 +1dม.4 พ378รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
00:30 น.11:30 ม.4 พ611รถทัวร์
18:00 น.05:00 +1dม.4 พ611รถทัวร์
22:00 น.09:00 +1dม.4 พ611รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
22:45 น.05:50 +1dม.4 พ412รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี
20:00 น.04:00 +1dม.4 พ489รถทัวร์
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
16:25 น.05:00 +1dม.4 พ739รถทัวร์
19:25 น.07:20 +1dม.4 พ739รถทัวร์
21:25 น.09:20 +1dม.4 พ739รถทัวร์
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
16:25 น.23:45 ม.4 พ418รถทัวร์
19:25 น.02:30 +1dม.4 พ418รถทัวร์
21:25 น.04:30 +1dม.4 พ418รถทัวร์
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
16:25 น.03:40 +1dม.4 พ645รถทัวร์
19:25 น.06:10 +1dม.4 พ645รถทัวร์
21:25 น.08:10 +1dม.4 พ645รถทัวร์
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน
16:25 น.04:30 +1dม.4 พ739รถทัวร์
19:25 น.06:40 +1dม.4 พ739รถทัวร์
21:25 น.08:40 +1dม.4 พ739รถทัวร์
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
16:25 น.01:30 +1dม.4 พ504รถทัวร์
19:25 น.04:30 +1dม.4 พ504รถทัวร์
21:25 น.06:30 +1dม.4 พ504รถทัวร์
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
01:00 น.05:00 ม.4 พ227รถทัวร์
05:00 น.09:00 ม.4 พ227รถทัวร์
07:30 น.11:30 ม.4 พ227รถทัวร์
บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
17:30 น.21:00 ม.4 พ254รถทัวร์
บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – บขส. ตาก จ.ตาก
17:30 น.05:20 +1dม.4 พ689รถทัวร์
บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
17:30 น.03:00 +1dม.4 พ563รถทัวร์
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
14:15 น.05:00 +1dม.4 พ840รถทัวร์
17:20 น.07:20 +1dม.4 พ840รถทัวร์
19:20 น.09:20 +1dม.4 พ840รถทัวร์
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
14:15 น.23:45 ม.4 พ519รถทัวร์
19:20 น.04:30 +1dม.4 พ519รถทัวร์
17:20 น.02:30 +1dม.4 พ519รถทัวร์
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
14:15 น.03:40 +1dม.4 พ746รถทัวร์
17:20 น.06:10 +1dม.4 พ746รถทัวร์
19:20 น.08:10 +1dม.4 พ746รถทัวร์
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน
14:15 น.04:30 +1dม.4 พ840รถทัวร์
17:20 น.06:40 +1dม.4 พ840รถทัวร์
19:20 น.08:40 +1dม.4 พ840รถทัวร์
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
14:15 น.01:30 +1dม.4 พ607รถทัวร์
17:20 น.04:30 +1dม.4 พ607รถทัวร์
19:20 น.06:30 +1dม.4 พ607รถทัวร์
บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
15:30 น.05:00 +1dม.4 พ777รถทัวร์
18:40 น.07:20 +1dม.4 พ777รถทัวร์
20:40 น.09:20 +1dม.4 พ777รถทัวร์
บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
15:30 น.23:45 ม.4 พ454รถทัวร์
18:40 น.02:30 +1dม.4 พ454รถทัวร์
20:40 น.04:30 +1dม.4 พ454รถทัวร์
บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
15:30 น.03:40 +1dม.4 พ680รถทัวร์
18:40 น.06:10 +1dม.4 พ680รถทัวร์
20:40 น.08:10 +1dม.4 พ680รถทัวร์
บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
15:30 น.01:30 +1dม.4 พ542รถทัวร์
18:40 น.04:30 +1dม.4 พ542รถทัวร์
20:40 น.06:30 +1dม.4 พ542รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
13:30 น.23:45 ม.4 พ578รถทัวร์
17:30 น.03:45 +1dม.4 พ578รถทัวร์
20:30 น.06:15 +1dม.4 พ578รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. นครพนม จ.นครพนม
21:00 น.10:55 +1dม.4 พ838รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
13:30 น.18:00 ม.4 พ271รถทัวร์
17:30 น.22:00 ม.4 พ271รถทัวร์
18:30 น.22:50 ม.4 พ271รถทัวร์
20:30 น.00:30 +1dม.4 พ271รถทัวร์
21:00 น.01:00 +1dม.4 พ271รถทัวร์
21:30 น.01:30 +1dม.4 พ271รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
13:30 น.01:00 +1dม.4 พ645รถทัวร์
17:30 น.05:00 +1dม.4 พ645รถทัวร์
20:30 น.07:30 +1dม.4 พ645รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร
13:30 น.03:00 +1dม.4 พ746รถทัวร์
17:30 น.07:00 +1dม.4 พ746รถทัวร์
20:30 น.09:45 +1dม.4 พ746รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
13:30 น.01:45 +1dม.4 พ680รถทัวร์
17:30 น.05:45 +1dม.4 พ680รถทัวร์
20:30 น.08:30 +1dม.4 พ680รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. เลย จ.เลย
18:30 น.02:30 +1dม.4 พ470รถทัวร์
21:00 น.05:00 +1dม.4 พ470รถทัวร์
21:30 น.05:30 +1dม.4 พ470รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร
21:00 น.09:45 +1dม.4 พ752รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี
18:30 น.04:45 +1dม.4 พ605รถทัวร์
21:00 น.07:15 +1dม.4 พ605รถทัวร์
21:30 น.07:45 +1dม.4 พ605รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
13:30 น.05:00 +1dม.4 พ838รถทัวร์
17:30 น.09:00 +1dม.4 พ838รถทัวร์
20:30 น.11:30 +1dม.4 พ838รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – จุดจอดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
18:30 น.03:45 +1dม.4 พ605รถทัวร์
21:00 น.06:15 +1dม.4 พ605รถทัวร์
21:30 น.06:45 +1dม.4 พ605รถทัวร์
บขส. เลย จ.เลย – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
21:30 น.07:00 +1dม.4 พ567รถทัวร์
23:45 น.08:40 +1dม.4 พ567รถทัวร์
บขส. เลย จ.เลย – บขส. นครพนม จ.นครพนม
05:00 น.10:55 ม.4 พ401รถทัวร์
บขส. เลย จ.เลย – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
21:30 น.02:15 +1dม.4 พ244รถทัวร์
23:45 น.03:45 +1dม.4 พ244รถทัวร์
บขส. เลย จ.เลย – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
21:30 น.05:30 +1dม.4 พ470รถทัวร์
23:45 น.07:15 +1dม.4 พ470รถทัวร์
บขส. เลย จ.เลย – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร
05:00 น.09:45 ม.4 พ315รถทัวร์
บขส. เลย จ.เลย – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
21:30 น.03:45 +1dม.4 พ332รถทัวร์
23:45 น.05:00 +1dม.4 พ332รถทัวร์
บขส. สกลนคร จ.สกลนคร – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
18:45 น.08:40 +1dม.4 พ846รถทัวร์
บขส. สกลนคร จ.สกลนคร – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
18:45 น.03:45 +1dม.4 พ525รถทัวร์
บขส. สกลนคร จ.สกลนคร – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
18:45 น.07:15 +1dม.4 พ752รถทัวร์
บขส. สกลนคร จ.สกลนคร – บขส. เลย จ.เลย
18:45 น.23:45 ม.4 พ315รถทัวร์
บขส. สกลนคร จ.สกลนคร – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
18:45 น.05:00 +1dม.4 พ613รถทัวร์
บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
21:30 น.04:10 +1dม.4 พ395รถทัวร์
บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
21:30 น.05:50 +1dม.4 พ464รถทัวร์
บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
18:45 น.07:00 +1dม.4 พ699รถทัวร์
21:00 น.08:40 +1dม.4 พ699รถทัวร์
บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
18:45 น.02:15 +1dม.4 พ378รถทัวร์
21:00 น.03:45 +1dม.4 พ378รถทัวร์
บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
18:45 น.05:30 +1dม.4 พ605รถทัวร์
21:00 น.07:15 +1dม.4 พ605รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
16:00 น.23:45 ม.4 พ439รถทัวร์
20:00 น.03:45 +1dม.4 พ439รถทัวร์
22:50 น.06:15 +1dม.4 พ439รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. นครพนม จ.นครพนม
23:30 น.10:55 +1dม.4 พ699รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
16:00 น.01:00 +1dม.4 พ504รถทัวร์
20:00 น.05:00 +1dม.4 พ504รถทัวร์
22:50 น.07:30 +1dม.4 พ504รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร
16:00 น.03:00 +1dม.4 พ607รถทัวร์
20:00 น.07:00 +1dม.4 พ607รถทัวร์
22:50 น.09:45 +1dม.4 พ607รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
16:00 น.01:45 +1dม.4 พ542รถทัวร์
20:00 น.05:45 +1dม.4 พ542รถทัวร์
22:50 น.08:30 +1dม.4 พ542รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. เลย จ.เลย
21:00 น.02:30 +1dม.4 พ332รถทัวร์
23:30 น.05:00 +1dม.4 พ332รถทัวร์
23:30 น.05:30 +1dม.4 พ332รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร
23:30 น.09:45 +1dม.4 พ613รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
16:00 น.05:00 +1dม.4 พ699รถทัวร์
20:00 น.09:00 +1dม.4 พ699รถทัวร์
22:50 น.11:30 +1dม.4 พ699รถทัวร์
บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
12:45 น.17:30 ม.4 พ294รถทัวร์
15:45 น.20:30 ม.4 พ294รถทัวร์
17:45 น.22:30 ม.4 พ294รถทัวร์
บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
12:45 น.05:00 +1dม.4 พ932รถทัวร์
15:45 น.07:20 +1dม.4 พ932รถทัวร์
17:45 น.09:20 +1dม.4 พ932รถทัวร์
บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
12:45 น.23:45 ม.4 พ611รถทัวร์
15:45 น.02:30 +1dม.4 พ611รถทัวร์
17:45 น.04:30 +1dม.4 พ611รถทัวร์
บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
12:45 น.03:40 +1dม.4 พ838รถทัวร์
15:45 น.06:10 +1dม.4 พ838รถทัวร์
17:45 น.08:10 +1dม.4 พ838รถทัวร์
บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
12:45 น.01:30 +1dม.4 พ699รถทัวร์
15:45 น.04:30 +1dม.4 พ699รถทัวร์
17:45 น.06:30 +1dม.4 พ699รถทัวร์
บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – บขส. ตาก จ.ตาก
19:50 น.05:20 +1dม.4 พ538รถทัวร์
บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – บขส. แม่สอด จ.ตาก
19:50 น.07:45 +1dม.4 พ643รถทัวร์
บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
19:50 น.03:00 +1dม.4 พ412รถทัวร์
บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
05:50 น.08:30 ม.4 พ181รถทัวร์
บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย
19:50 น.04:00 +1dม.4 พ464รถทัวร์
บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์
19:50 น.00:30 +1dม.4 พ290รถทัวร์
จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
00:10 น.07:20 ม.4 พ481รถทัวร์
02:10 น.09:20 ม.4 พ481รถทัวร์
21:40 น.05:00 +1dม.4 พ481รถทัวร์
จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ – บขส. ตาก จ.ตาก
00:30 น.05:20 ม.4 พ281รถทัวร์
จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
00:40 น.05:50 +1dม.4 พ290รถทัวร์
บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
17:30 น.04:25 +1dม.4 พ666รถทัวร์
บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – บขส. ตาก จ.ตาก
17:30 น.05:25 +1dม.4 พ722รถทัวร์
บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – บขส. แม่สอด จ.ตาก
17:30 น.06:55 +1dม.4 พ827รถทัวร์
บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก
17:30 น.04:55 +1dม.4 พ722รถทัวร์
บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
17:30 น.02:45 +1dม.4 พ554รถทัวร์
จุดจอดท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
22:30 น.04:25 +1dม.4 พ454รถทัวร์
จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
21:30 น.04:25 +1dม.4 พ502รถทัวร์
จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี – บขส. ตาก จ.ตาก
21:30 น.05:25 +1dม.4 พ559รถทัวร์
จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี – บขส. แม่สอด จ.ตาก
21:30 น.06:55 +1dม.4 พ664รถทัวร์
จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก
21:30 น.04:55 +1dม.4 พ559รถทัวร์
จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
21:30 น.02:45 +1dม.4 พ391รถทัวร์
จุดจอดแหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
21:45 น.04:25 +1dม.4 พ502รถทัวร์
จุดจอด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
20:05 น.04:25 +1dม.4 พ571รถทัวร์
บขส. ราชบุรี แห่งที่ 2 จ.ราชบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
18:00 น.00:30 +1dม.4 พ456.95รถทัวร์
จุดจอดมหาชัย จ.สมุทรสาคร – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
19:20 น.00:30 +1dม.4 พ382.85รถทัวร์
บขส. ชลบุรี จ.ชลบุรี – บขส. ตาก จ.ตาก
22:15 น.05:25 +1dม.4 พ510รถทัวร์
บขส. ชลบุรี จ.ชลบุรี – บขส. แม่สอด จ.ตาก
22:15 น.06:55 +1dม.4 พ615รถทัวร์
บขส. ชลบุรี จ.ชลบุรี – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก
22:15 น.04:55 +1dม.4 พ510รถทัวร์
บขส. ชลบุรี จ.ชลบุรี – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
22:15 น.02:45 +1dม.4 พ342รถทัวร์
บขส. ตราด จ.ตราด – บขส. ตาก จ.ตาก
16:30 น.05:25 +1dม.4 พ796รถทัวร์
บขส. ตราด จ.ตราด – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
16:30 น.02:45 +1dม.4 พ626รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว

เบอร์โทรติดต่อ บ.ทัวร์ หรือ ต้องการับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง

เพชรประเสริฐ
รามอินทรา (จุดขึ้น-ลง) ปั๊ม ปตท. ติดกับบิ๊กซี รามอินทรา 60/8 ม.4 ถ.รามอินทรา เขตบางเขน กทม
โทร 056-720-720, 056-722-818
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก ช่องจำหน่ายตั๋ว 9
โทร 062-195-7393
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด ตาก 63110
โทร 055-533-654, 086-445-1455
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส กำแพงเพชร
โทร 0-5579-9949
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส หล่มสัก
โทร 056-912-100
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ จุดจำหน่ายตั๋วช่องที่ 2 เลขที่ 98 ม.18 ถ.สันติสุข อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
โทร 098-537-1424, 065-427-2288
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส มุกดาหาร
โทร 042-614647,081-3987024
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส นครสววรค์
โทร 081-999-5698,098-194-4256
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ลำปาง
โทร 054-221-801, 065-378-0462
จุดจอดมหาชัย สำนักงานรุ่งเรืองมุกดาหาร
โทร 083-448-9099, 088-213-7908
สถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 ช่องขายตั๋วที่ 14-15 ชานชลา 10-11 
โทร 055-986-311, 081-973-7963
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ อาเขต 3 ช่องจำหน่ายตั๋วเพชรประเสริฐ อาเขต 3
โทร 082-694-661, 053-245-939
ท่ารถบริษัทเพชรประเสริฐ เพชรบูรณ์ ติดธนาคาร ธกส. ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง 67000 
โทร 056-720-720, 056-722-818
หล่มสัก (เพชรทัวร์)  6 ซอยสุริยะศักดิ์ ( ตรงข้าม สถานีตำรวจ อ.หล่มสัก )  อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
โทร 056-701-164
ด่านซ้าย 173 ม.14 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย 42120
โทร 042-892-205
ภูเรือ 254 หมู่ 2 ต หนองบัว อ.ภูเรือ จ เลย 42160 ( ติดกับภูเรืออินน์)
โทร 042-899-386, 081-068-5432
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย ช่องขายตั๋ว หน้าชานชาลาที่ 8 ถนนเจริญรัฐ 5 ต.กุดป่อง อ.เมือง 42000
โทร 042-810-818, 093-889-8216
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
โทร 093-556-5883, 043-816-777
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า ขอนแก่น 40000
โทร 090-947-6958, 094-367-3553
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ช่องติด บ.ข.ส.99 
โทร 061-456-3945
แหลมฉบัง 10/10 ม.2 ถ.สุชุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร 038-354-989
ชลบุรี 5/32-33 ม.9 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร 038-287-544
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ถ.สายตราด-คลองใหญ่ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร 081-003-3711
แม่สอด (เพชรทัวร์) สำนักงานบริษัทเพชรประเสริฐ สาขาแม่สอด ถนนสายเอเซีย
โทร 055-533-654, 086-445-1455
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ติดกับตู้ขายตั๋วบริษัทขนส่งจำกัด
โทร 042-512-733, 093-439-9972
เพชรประเสริฐ สาขานวนคร ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานวนคร (ฝั่งกรุงเทพฯ ขาออกไปสระบุรี)
โทร 089-640-1133, 025-204-744
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
โทร 089-744-7757
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
โทร 042-614-647, 081-398-7024
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 2
โทร 090-046-9782
เสลภูมิ หลังตลาดเทศบาลเสลภูมิ
โทร 095-359-9056, 088-994-9723
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ติดช่องจำหน่ายตั๋วรุ่งเรืองมุกดาหาร ในสถานีขนส่ง
โทร 095-651-9169
แกลง(สามย่าน) 204/63 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร 061-456-3945
มาบตาพุด 71/1 ถนนสุขุมวิท 46 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร 086-938-8118, 033-680-900
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6
โทร 086-938-8118
ราชบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2
โทร 086-445-1455, 056-720-720
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
โทร 080-744-5597, 042-717-088
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 4
โทร 086-734-5200
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 ช่องขายตั๋วที่ 6
โทร 063-446-0548
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ช่องจำหน่ายตั๋วเพชรประเสริฐ รถจอดชานชลาที่ 10
โทร 087-210-6425, 082-449-9653
สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานี ถ.รอบเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 099-735-1778, 081-760-7602
พัทยา 240/15-16 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150
โทร 038-416-098
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 473 หมู่ 1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ 38000
โทร 089-785-8985
บริษัทเพชรประเสริฐ Call Center ติดธนาคาร ธกส. ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง 67000
โทร 056-720-720, 056-722-818
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วบริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

เส้นทางเดินรถ

บขส. จ.ชลบุรี ไป จุดจอด ต.สลกบาตร (ร้านอาหารขวัญ โภชนา 2 ) จ.กำแพงเพชร

รถทัวร์ บขส. จ.ชลบุรี – จุดจอด ต.สลกบาตร (ร้านอาหารขวัญ โภชนา 2 ) จ.กำแพงเพชร ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

ภาพเที่ยวรถเพชรประเสริฐจากระบบออนไลน์

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถบริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง – บขส. ตาก จ.ตาก

บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี

บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.ขลุง จ.จันทบุรี

บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี

บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี

บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดแหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี

บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด ต.แสนตุ้ง จ.ตราด

บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99) จ.ระยอง

บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง

บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – บขส. ราชบุรี แห่งที่ 2 จ.ราชบุรี

บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดมหาชัย จ.สมุทรสาคร

บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. ตาก จ.ตาก

บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. แม่สอด จ.ตาก

บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน

บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย

บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – จุดจอด อ.เด่นชัย (ร้านแคบหมูโยธิน) จ.แพร่

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. นครพนม จ.นครพนม

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. เลย จ.เลย

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – จุดจอดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง

บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น

บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย

บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

บขส. ตาก จ.ตาก – จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์

บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี

บขส. ตาก จ.ตาก – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี

บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. ตราด จ.ตราด

บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น

บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี

บขส. แม่สอด จ.ตาก – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี

บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

บขส. นครพนม จ.นครพนม – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน

บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. เลย จ.เลย

บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

บขส. นครพนม จ.นครพนม – จุดจอด อ.เด่นชัย (ร้านแคบหมูโยธิน) จ.แพร่

บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง

บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. ตาก จ.ตาก

บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี

บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี

บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. ตราด จ.ตราด

บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. นครพนม จ.นครพนม

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. เลย จ.เลย

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี

บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน

บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น

บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – บขส. ตาก จ.ตาก

บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน

บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น

บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. นครพนม จ.นครพนม

บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร

บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. เลย จ.เลย

บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร

บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี

บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – จุดจอดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

บขส. เลย จ.เลย – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

บขส. เลย จ.เลย – บขส. นครพนม จ.นครพนม

บขส. เลย จ.เลย – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. เลย จ.เลย – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

บขส. เลย จ.เลย – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร

บขส. เลย จ.เลย – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

บขส. สกลนคร จ.สกลนคร – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

บขส. สกลนคร จ.สกลนคร – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. สกลนคร จ.สกลนคร – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

บขส. สกลนคร จ.สกลนคร – บขส. เลย จ.เลย

บขส. สกลนคร จ.สกลนคร – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น

บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น

บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. นครพนม จ.นครพนม

บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร

บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. เลย จ.เลย

บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร

บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น

บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – บขส. ตาก จ.ตาก

บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – บขส. แม่สอด จ.ตาก

บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย

บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์

จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ – บขส. ตาก จ.ตาก

จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – บขส. ตาก จ.ตาก

บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – บขส. แม่สอด จ.ตาก

บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก

บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

จุดจอดท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี – บขส. ตาก จ.ตาก

จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี – บขส. แม่สอด จ.ตาก

จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก

จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

จุดจอดแหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

จุดจอด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

บขส. ราชบุรี แห่งที่ 2 จ.ราชบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

จุดจอดมหาชัย จ.สมุทรสาคร – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

บขส. ชลบุรี จ.ชลบุรี – บขส. ตาก จ.ตาก

บขส. ชลบุรี จ.ชลบุรี – บขส. แม่สอด จ.ตาก

บขส. ชลบุรี จ.ชลบุรี – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก

บขส. ชลบุรี จ.ชลบุรี – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

บขส. ตราด จ.ตราด – บขส. ตาก จ.ตาก

บขส. ตราด จ.ตราด – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์