ตารางเดินรถเพชรประเสริฐทัวร์

ทางเราได้ค้นตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋ว จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ของ บ.เพชรประเสริฐทัวร์ แสดงข้อมูลดังนี้

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
20:00 น.04:25 +1dม.4 พ571รถทัวร์
บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง – บขส. ตาก จ.ตาก
20:00 น.05:25 +1dม.4 พ628รถทัวร์
บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
20:00 น.02:45 +1dม.4 พ458รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี
20:25 น.06:30 +1dม.4 พ666รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.ขลุง จ.จันทบุรี
20:25 น.07:00 +1dม.4 พ737รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
20:25 น.05:50 +1dม.4 พ666รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี
20:25 น.03:15 +1dม.4 พ454รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี
20:25 น.04:00 +1dม.4 พ502รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดแหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี
20:25 น.03:45 +1dม.4 พ502รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด ต.แสนตุ้ง จ.ตราด
20:25 น.07:30 +1dม.4 พ737รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
20:25 น.04:30 +1dม.4 พ571รถทัวร์
22:25 น.06:45 +1dม.4 พ571รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99) จ.ระยอง
20:25 น.05:40 +1dม.4 พ666รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง
20:25 น.04:45 +1dม.4 พ571รถทัวร์
22:25 น.06:55 +1dม.4 พ571รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – บขส. ราชบุรี แห่งที่ 2 จ.ราชบุรี
23:00 น.07:30 +1dม.4 พ511รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดมหาชัย จ.สมุทรสาคร
23:00 น.05:00 +1dม.4 พ382.85รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
17:30 น.05:00 +1dม.4 พ672รถทัวร์
20:30 น.07:20 +1dม.4 พ672รถทัวร์
22:30 น.09:20 +1dม.4 พ672รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. ตาก จ.ตาก
21:00 น.05:20 +1dม.4 พ468รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. แม่สอด จ.ตาก
21:00 น.07:45 +1dม.4 พ573รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
17:30 น.23:45 ม.4 พ351รถทัวร์
20:30 น.02:30 +1dม.4 พ351รถทัวร์
21:00 น.03:00 +1dม.4 พ351รถทัวร์
22:30 น.04:30 +1dม.4 พ351รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
04:10 น.08:30 ม.4 พ254รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
17:30 น.03:40 +1dม.4 พ578รถทัวร์
20:30 น.06:10 +1dม.4 พ578รถทัวร์
22:30 น.08:10 +1dม.4 พ578รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน
17:30 น.04:30 +1dม.4 พ672รถทัวร์
20:30 น.06:40 +1dม.4 พ672รถทัวร์
22:30 น.08:40 +1dม.4 พ672รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย
21:00 น.04:00 +1dม.4 พ395รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
17:30 น.01:30 +1dม.4 พ439รถทัวร์
20:30 น.04:30 +1dม.4 พ439รถทัวร์
22:30 น.06:30 +1dม.4 พ439รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
03:45 น.09:00 ม.4 พ294รถทัวร์
06:15 น.11:30 ม.4 พ294รถทัวร์
23:45 น.05:00 +1dม.4 พ294รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – จุดจอด อ.เด่นชัย (ร้านแคบหมูโยธิน) จ.แพร่
17:30 น.02:20 +1dม.4 พ487รถทัวร์
20:30 น.05:00 +1dม.4 พ487รถทัวร์
22:30 น.07:00 +1dม.4 พ487รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
12:00 น.23:45 ม.4 พ672รถทัวร์
16:00 น.03:45 +1dม.4 พ672รถทัวร์
19:00 น.06:15 +1dม.4 พ672รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. นครพนม จ.นครพนม
19:30 น.10:55 +1dม.4 พ935รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
17:00 น.08:25 +1dม.4 พ918รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
12:00 น.18:00 ม.4 พ368รถทัวร์
16:00 น.22:00 ม.4 พ368รถทัวร์
17:00 น.22:50 ม.4 พ368รถทัวร์
19:00 น.00:30 +1dม.4 พ368รถทัวร์
19:30 น.01:00 +1dม.4 พ368รถทัวร์
20:00 น.01:30 +1dม.4 พ368รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
12:00 น.01:00 +1dม.4 พ739รถทัวร์
16:00 น.05:00 +1dม.4 พ739รถทัวร์
19:00 น.07:30 +1dม.4 พ739รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร
12:00 น.03:00 +1dม.4 พ840รถทัวร์
16:00 น.07:00 +1dม.4 พ840รถทัวร์
19:00 น.09:45 +1dม.4 พ840รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
12:00 น.01:45 +1dม.4 พ777รถทัวร์
16:00 น.05:45 +1dม.4 พ777รถทัวร์
19:00 น.08:30 +1dม.4 พ777รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. เลย จ.เลย
17:00 น.02:30 +1dม.4 พ567รถทัวร์
19:30 น.05:00 +1dม.4 พ567รถทัวร์
20:00 น.05:30 +1dม.4 พ567รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร
19:30 น.09:45 +1dม.4 พ846รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี
17:00 น.04:45 +1dม.4 พ699รถทัวร์
19:30 น.07:15 +1dม.4 พ699รถทัวร์
20:00 น.07:45 +1dม.4 พ699รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
12:00 น.05:00 +1dม.4 พ932รถทัวร์
16:00 น.09:00 +1dม.4 พ932รถทัวร์
19:00 น.11:30 +1dม.4 พ932รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์
12:00 น.20:10 ม.4 พ481รถทัวร์
16:00 น.00:10 +1dม.4 พ481รถทัวร์
19:00 น.02:40 +1dม.4 พ481รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – จุดจอดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
17:00 น.03:45 +1dม.4 พ699รถทัวร์
19:30 น.06:15 +1dม.4 พ699รถทัวร์
20:00 น.06:45 +1dม.4 พ699รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง
19:15 น.04:55 +1dม.4 พ628รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
20:10 น.04:10 +1dม.4 พ468รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
19:15 น.22:30 ม.4 พ202รถทัวร์
22:00 น.01:00 +1dม.4 พ191.90รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
20:10 น.22:45 ม.4 พ155รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
20:10 น.08:30 +1dม.4 พ689รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย
20:10 น.21:30 ม.4 พ92รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
20:10 น.05:50 +1dม.4 พ538รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์
20:10 น.00:40 +1dม.4 พ281รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี
19:15 น.06:30 +1dม.4 พ722รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี
19:15 น.04:00 +1dม.4 พ559รถทัวร์
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. ตราด จ.ตราด
19:15 น.08:00 +1dม.4 พ796รถทัวร์
บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
17:30 น.20:25 ม.4 พ191รถทัวร์
20:00 น.23:00 ม.4 พ181.45รถทัวร์
บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
18:30 น.04:10 +1dม.4 พ573รถทัวร์
บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
18:30 น.05:50 +1dม.4 พ643รถทัวร์
บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี
17:30 น.06:30 +1dม.4 พ827รถทัวร์
บขส. แม่สอด จ.ตาก – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี
17:30 น.04:00 +1dม.4 พ664รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
17:15 น.08:40 +1dม.4 พ935รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
17:15 น.03:45 +1dม.4 พ611รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
17:15 น.07:15 +1dม.4 พ838รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน
17:15 น.08:15 +1dม.4 พ935รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. เลย จ.เลย
17:15 น.23:45 ม.4 พ401รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
17:15 น.05:00 +1dม.4 พ699รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – จุดจอด อ.เด่นชัย (ร้านแคบหมูโยธิน) จ.แพร่
17:15 น.05:50 +1dม.4 พ838รถทัวร์
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง
22:10 น.05:15 +1dม.4 พ458รถทัวร์
22:30 น.04:55 +1dม.4 พ458รถทัวร์
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
02:45 น.04:25 ม.4 พ137รถทัวร์
22:30 น.00:30 +1dม.4 พ130.15รถทัวร์
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. ตาก จ.ตาก
02:55 น.05:35 ม.4 พ202รถทัวร์
22:30 น.01:30 +1dม.4 พ191.90รถทัวร์
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี
22:30 น.06:30 +1dม.4 พ554รถทัวร์
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี
22:10 น.04:00 +1dม.4 พ391รถทัวร์
22:30 น.04:00 +1dม.4 พ391รถทัวร์
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. ตราด จ.ตราด
22:30 น.08:00 +1dม.4 พ626รถทัวร์
บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
15:00 น.07:00 +1dม.4 พ918รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
00:30 น.06:15 ม.4 พ351รถทัวร์
18:00 น.23:45 ม.4 พ351รถทัวร์
22:00 น.03:45 +1dม.4 พ351รถทัวร์
22:45 น.04:10 +1dม.4 พ351รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
02:15 น.07:00 ม.4 พ368รถทัวร์
02:30 น.07:20 ม.4 พ368รถทัวร์
03:45 น.08:40 ม.4 พ368รถทัวร์
04:30 น.09:20 ม.4 พ368รถทัวร์
23:45 น.05:00 +1dม.4 พ368รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. นครพนม จ.นครพนม
01:00 น.10:55 ม.4 พ611รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
00:30 น.07:30 ม.4 พ418รถทัวร์
18:00 น.01:00 +1dม.4 พ418รถทัวร์
22:00 น.05:00 +1dม.4 พ418รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
22:45 น.08:30 +1dม.4 พ563รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร
00:30 น.09:45 ม.4 พ519รถทัวร์
18:00 น.03:00 +1dม.4 พ519รถทัวร์
22:00 น.07:00 +1dม.4 พ519รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
00:30 น.08:30 ม.4 พ454รถทัวร์
18:00 น.01:45 +1dม.4 พ454รถทัวร์
22:00 น.05:45 +1dม.4 พ454รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
02:15 น.05:30 ม.4 พ271รถทัวร์
02:30 น.06:10 ม.4 พ271รถทัวร์
03:45 น.07:15 ม.4 พ271รถทัวร์
04:30 น.08:10 ม.4 พ271รถทัวร์
23:45 น.03:40 ม.4 พ271รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. เลย จ.เลย
01:00 น.05:00 ม.4 พ244รถทัวร์
22:50 น.02:30 +1dม.4 พ244รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร
01:00 น.09:45 ม.4 พ525รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
01:00 น.06:15 ม.4 พ378รถทัวร์
22:50 น.03:45 +1dม.4 พ378รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี
01:00 น.07:15 ม.4 พ378รถทัวร์
22:50 น.04:45 +1dม.4 พ378รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
00:30 น.11:30 ม.4 พ611รถทัวร์
18:00 น.05:00 +1dม.4 พ611รถทัวร์
22:00 น.09:00 +1dม.4 พ611รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
22:45 น.05:50 +1dม.4 พ412รถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี
20:00 น.04:00 +1dม.4 พ489รถทัวร์
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
16:25 น.05:00 +1dม.4 พ739รถทัวร์
19:25 น.07:20 +1dม.4 พ739รถทัวร์
21:25 น.09:20 +1dม.4 พ739รถทัวร์
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
16:25 น.23:45 ม.4 พ418รถทัวร์
19:25 น.02:30 +1dม.4 พ418รถทัวร์
21:25 น.04:30 +1dม.4 พ418รถทัวร์
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
16:25 น.03:40 +1dม.4 พ645รถทัวร์
19:25 น.06:10 +1dม.4 พ645รถทัวร์
21:25 น.08:10 +1dม.4 พ645รถทัวร์
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน
16:25 น.04:30 +1dม.4 พ739รถทัวร์
19:25 น.06:40 +1dม.4 พ739รถทัวร์
21:25 น.08:40 +1dม.4 พ739รถทัวร์
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
16:25 น.01:30 +1dม.4 พ504รถทัวร์
19:25 น.04:30 +1dม.4 พ504รถทัวร์
21:25 น.06:30 +1dม.4 พ504รถทัวร์
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
01:00 น.05:00 ม.4 พ227รถทัวร์
05:00 น.09:00 ม.4 พ227รถทัวร์
07:30 น.11:30 ม.4 พ227รถทัวร์
บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
17:30 น.21:00 ม.4 พ254รถทัวร์
บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – บขส. ตาก จ.ตาก
17:30 น.05:20 +1dม.4 พ689รถทัวร์
บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
17:30 น.03:00 +1dม.4 พ563รถทัวร์
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
14:15 น.05:00 +1dม.4 พ840รถทัวร์
17:20 น.07:20 +1dม.4 พ840รถทัวร์
19:20 น.09:20 +1dม.4 พ840รถทัวร์
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
14:15 น.23:45 ม.4 พ519รถทัวร์
19:20 น.04:30 +1dม.4 พ519รถทัวร์
17:20 น.02:30 +1dม.4 พ519รถทัวร์
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
14:15 น.03:40 +1dม.4 พ746รถทัวร์
17:20 น.06:10 +1dม.4 พ746รถทัวร์
19:20 น.08:10 +1dม.4 พ746รถทัวร์
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน
14:15 น.04:30 +1dม.4 พ840รถทัวร์
17:20 น.06:40 +1dม.4 พ840รถทัวร์
19:20 น.08:40 +1dม.4 พ840รถทัวร์
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
14:15 น.01:30 +1dม.4 พ607รถทัวร์
17:20 น.04:30 +1dม.4 พ607รถทัวร์
19:20 น.06:30 +1dม.4 พ607รถทัวร์
บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
15:30 น.05:00 +1dม.4 พ777รถทัวร์
18:40 น.07:20 +1dม.4 พ777รถทัวร์
20:40 น.09:20 +1dม.4 พ777รถทัวร์
บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
15:30 น.23:45 ม.4 พ454รถทัวร์
18:40 น.02:30 +1dม.4 พ454รถทัวร์
20:40 น.04:30 +1dม.4 พ454รถทัวร์
บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
15:30 น.03:40 +1dม.4 พ680รถทัวร์
18:40 น.06:10 +1dม.4 พ680รถทัวร์
20:40 น.08:10 +1dม.4 พ680รถทัวร์
บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
15:30 น.01:30 +1dม.4 พ542รถทัวร์
18:40 น.04:30 +1dม.4 พ542รถทัวร์
20:40 น.06:30 +1dม.4 พ542รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
13:30 น.23:45 ม.4 พ578รถทัวร์
17:30 น.03:45 +1dม.4 พ578รถทัวร์
20:30 น.06:15 +1dม.4 พ578รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. นครพนม จ.นครพนม
21:00 น.10:55 +1dม.4 พ838รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
13:30 น.18:00 ม.4 พ271รถทัวร์
17:30 น.22:00 ม.4 พ271รถทัวร์
18:30 น.22:50 ม.4 พ271รถทัวร์
20:30 น.00:30 +1dม.4 พ271รถทัวร์
21:00 น.01:00 +1dม.4 พ271รถทัวร์
21:30 น.01:30 +1dม.4 พ271รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
13:30 น.01:00 +1dม.4 พ645รถทัวร์
17:30 น.05:00 +1dม.4 พ645รถทัวร์
20:30 น.07:30 +1dม.4 พ645รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร
13:30 น.03:00 +1dม.4 พ746รถทัวร์
17:30 น.07:00 +1dม.4 พ746รถทัวร์
20:30 น.09:45 +1dม.4 พ746รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
13:30 น.01:45 +1dม.4 พ680รถทัวร์
17:30 น.05:45 +1dม.4 พ680รถทัวร์
20:30 น.08:30 +1dม.4 พ680รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. เลย จ.เลย
18:30 น.02:30 +1dม.4 พ470รถทัวร์
21:00 น.05:00 +1dม.4 พ470รถทัวร์
21:30 น.05:30 +1dม.4 พ470รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร
21:00 น.09:45 +1dม.4 พ752รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี
18:30 น.04:45 +1dม.4 พ605รถทัวร์
21:00 น.07:15 +1dม.4 พ605รถทัวร์
21:30 น.07:45 +1dม.4 พ605รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
13:30 น.05:00 +1dม.4 พ838รถทัวร์
17:30 น.09:00 +1dม.4 พ838รถทัวร์
20:30 น.11:30 +1dม.4 พ838รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – จุดจอดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
18:30 น.03:45 +1dม.4 พ605รถทัวร์
21:00 น.06:15 +1dม.4 พ605รถทัวร์
21:30 น.06:45 +1dม.4 พ605รถทัวร์
บขส. เลย จ.เลย – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
21:30 น.07:00 +1dม.4 พ567รถทัวร์
23:45 น.08:40 +1dม.4 พ567รถทัวร์
บขส. เลย จ.เลย – บขส. นครพนม จ.นครพนม
05:00 น.10:55 ม.4 พ401รถทัวร์
บขส. เลย จ.เลย – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
21:30 น.02:15 +1dม.4 พ244รถทัวร์
23:45 น.03:45 +1dม.4 พ244รถทัวร์
บขส. เลย จ.เลย – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
21:30 น.05:30 +1dม.4 พ470รถทัวร์
23:45 น.07:15 +1dม.4 พ470รถทัวร์
บขส. เลย จ.เลย – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร
05:00 น.09:45 ม.4 พ315รถทัวร์
บขส. เลย จ.เลย – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
21:30 น.03:45 +1dม.4 พ332รถทัวร์
23:45 น.05:00 +1dม.4 พ332รถทัวร์
บขส. สกลนคร จ.สกลนคร – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
18:45 น.08:40 +1dม.4 พ846รถทัวร์
บขส. สกลนคร จ.สกลนคร – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
18:45 น.03:45 +1dม.4 พ525รถทัวร์
บขส. สกลนคร จ.สกลนคร – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
18:45 น.07:15 +1dม.4 พ752รถทัวร์
บขส. สกลนคร จ.สกลนคร – บขส. เลย จ.เลย
18:45 น.23:45 ม.4 พ315รถทัวร์
บขส. สกลนคร จ.สกลนคร – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
18:45 น.05:00 +1dม.4 พ613รถทัวร์
บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
21:30 น.04:10 +1dม.4 พ395รถทัวร์
บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
21:30 น.05:50 +1dม.4 พ464รถทัวร์
บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
18:45 น.07:00 +1dม.4 พ699รถทัวร์
21:00 น.08:40 +1dม.4 พ699รถทัวร์
บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
18:45 น.02:15 +1dม.4 พ378รถทัวร์
21:00 น.03:45 +1dม.4 พ378รถทัวร์
บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
18:45 น.05:30 +1dม.4 พ605รถทัวร์
21:00 น.07:15 +1dม.4 พ605รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
16:00 น.23:45 ม.4 พ439รถทัวร์
20:00 น.03:45 +1dม.4 พ439รถทัวร์
22:50 น.06:15 +1dม.4 พ439รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. นครพนม จ.นครพนม
23:30 น.10:55 +1dม.4 พ699รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
16:00 น.01:00 +1dม.4 พ504รถทัวร์
20:00 น.05:00 +1dม.4 พ504รถทัวร์
22:50 น.07:30 +1dม.4 พ504รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร
16:00 น.03:00 +1dม.4 พ607รถทัวร์
20:00 น.07:00 +1dม.4 พ607รถทัวร์
22:50 น.09:45 +1dม.4 พ607รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
16:00 น.01:45 +1dม.4 พ542รถทัวร์
20:00 น.05:45 +1dม.4 พ542รถทัวร์
22:50 น.08:30 +1dม.4 พ542รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. เลย จ.เลย
21:00 น.02:30 +1dม.4 พ332รถทัวร์
23:30 น.05:00 +1dม.4 พ332รถทัวร์
23:30 น.05:30 +1dม.4 พ332รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร
23:30 น.09:45 +1dม.4 พ613รถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
16:00 น.05:00 +1dม.4 พ699รถทัวร์
20:00 น.09:00 +1dม.4 พ699รถทัวร์
22:50 น.11:30 +1dม.4 พ699รถทัวร์
บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
12:45 น.17:30 ม.4 พ294รถทัวร์
15:45 น.20:30 ม.4 พ294รถทัวร์
17:45 น.22:30 ม.4 พ294รถทัวร์
บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
12:45 น.05:00 +1dม.4 พ932รถทัวร์
15:45 น.07:20 +1dม.4 พ932รถทัวร์
17:45 น.09:20 +1dม.4 พ932รถทัวร์
บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
12:45 น.23:45 ม.4 พ611รถทัวร์
15:45 น.02:30 +1dม.4 พ611รถทัวร์
17:45 น.04:30 +1dม.4 พ611รถทัวร์
บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
12:45 น.03:40 +1dม.4 พ838รถทัวร์
15:45 น.06:10 +1dม.4 พ838รถทัวร์
17:45 น.08:10 +1dม.4 พ838รถทัวร์
บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
12:45 น.01:30 +1dม.4 พ699รถทัวร์
15:45 น.04:30 +1dม.4 พ699รถทัวร์
17:45 น.06:30 +1dม.4 พ699รถทัวร์
บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – บขส. ตาก จ.ตาก
19:50 น.05:20 +1dม.4 พ538รถทัวร์
บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – บขส. แม่สอด จ.ตาก
19:50 น.07:45 +1dม.4 พ643รถทัวร์
บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
19:50 น.03:00 +1dม.4 พ412รถทัวร์
บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
05:50 น.08:30 ม.4 พ181รถทัวร์
บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย
19:50 น.04:00 +1dม.4 พ464รถทัวร์
บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ – จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์
19:50 น.00:30 +1dม.4 พ290รถทัวร์
จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
00:10 น.07:20 ม.4 พ481รถทัวร์
02:10 น.09:20 ม.4 พ481รถทัวร์
21:40 น.05:00 +1dม.4 พ481รถทัวร์
จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ – บขส. ตาก จ.ตาก
00:30 น.05:20 ม.4 พ281รถทัวร์
จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
00:40 น.05:50 +1dม.4 พ290รถทัวร์
บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
17:30 น.04:25 +1dม.4 พ666รถทัวร์
บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – บขส. ตาก จ.ตาก
17:30 น.05:25 +1dม.4 พ722รถทัวร์
บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – บขส. แม่สอด จ.ตาก
17:30 น.06:55 +1dม.4 พ827รถทัวร์
บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก
17:30 น.04:55 +1dม.4 พ722รถทัวร์
บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
17:30 น.02:45 +1dม.4 พ554รถทัวร์
จุดจอดท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
22:30 น.04:25 +1dม.4 พ454รถทัวร์
จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
21:30 น.04:25 +1dม.4 พ502รถทัวร์
จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี – บขส. ตาก จ.ตาก
21:30 น.05:25 +1dม.4 พ559รถทัวร์
จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี – บขส. แม่สอด จ.ตาก
21:30 น.06:55 +1dม.4 พ664รถทัวร์
จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก
21:30 น.04:55 +1dม.4 พ559รถทัวร์
จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
21:30 น.02:45 +1dม.4 พ391รถทัวร์
จุดจอดแหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
21:45 น.04:25 +1dม.4 พ502รถทัวร์
จุดจอด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
20:05 น.04:25 +1dม.4 พ571รถทัวร์
บขส. ราชบุรี แห่งที่ 2 จ.ราชบุรี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
18:00 น.00:30 +1dม.4 พ456.95รถทัวร์
จุดจอดมหาชัย จ.สมุทรสาคร – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
19:20 น.00:30 +1dม.4 พ382.85รถทัวร์
บขส. ชลบุรี จ.ชลบุรี – บขส. ตาก จ.ตาก
22:15 น.05:25 +1dม.4 พ510รถทัวร์
บขส. ชลบุรี จ.ชลบุรี – บขส. แม่สอด จ.ตาก
22:15 น.06:55 +1dม.4 พ615รถทัวร์
บขส. ชลบุรี จ.ชลบุรี – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก
22:15 น.04:55 +1dม.4 พ510รถทัวร์
บขส. ชลบุรี จ.ชลบุรี – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
22:15 น.02:45 +1dม.4 พ342รถทัวร์
บขส. ตราด จ.ตราด – บขส. ตาก จ.ตาก
16:30 น.05:25 +1dม.4 พ796รถทัวร์
บขส. ตราด จ.ตราด – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
16:30 น.02:45 +1dม.4 พ626รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*