บขส. จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) ไป บขส. จ.นครพนม จ.นครพนม

รถทัวร์ บขส. จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. จ.นครพนม จ.นครพนม ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
  • จุดลงรถ: นครพนม จุดจอด: บขส. จ.นครพนม

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –

เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 24 ชม. ขึ้นอยู่กับรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เป็นผู้กำหนด

เที่ยวรถด้านล่างเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ ที่ทางแอดมินค้นเมื่อ ปี 2565 แสดงข้อมูลตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกดังนี้

เวลารถออกเส้นทางราคาตั๋วประมาณประเภทรถ
19:30เชียงใหม่ – นครพนม935ม.4 พ
ตารางแสดงเที่ยวรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก บขส. จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. จ.นครพนม จ.นครพนม

ภาพที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ บขส. จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. จ.นครพนม จ.นครพนม ผ่านระบบออนไลน์แสดงดังภาพ

โหลดแอป ติดเครื่องง่ายแก่การค้นหาเที่ยวรถทัวร์ เพชรประเสริฐ และทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์

--ads here--

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *