บขส. อ.แม่สอด ไป บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

รถทัวร์ บขส. อ.แม่สอด – บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
  • จุดลงรถ: กาฬสินธุ์ จุดจอด: บขส. จ.กาฬสินธุ์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –

เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 24 ชม. ขึ้นอยู่กับรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เป็นผู้กำหนด

เที่ยวรถด้านล่างเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ ที่ทางแอดมินค้นเมื่อ ปี 2565 แสดงข้อมูลตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกดังนี้

เวลารถออกเส้นทางราคาตั๋วประมาณประเภทรถ
18:30แม่สอด – มุกดาหาร643ม.4 พ
ตารางแสดงเที่ยวรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก บขส. อ.แม่สอด – บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

ภาพที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก – บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ผ่านระบบออนไลน์แสดงดังภาพ

โหลดแอป ติดเครื่องง่ายแก่การค้นหาเที่ยวรถทัวร์ เพชรประเสริฐ และทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์

--ads here--

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *