บขส. อ.แม่สอด ไป บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

รถทัวร์ บขส. อ.แม่สอด – บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
  • จุดลงรถ: กาฬสินธุ์ จุดจอด: บขส. จ.กาฬสินธุ์
Continue reading “บขส. อ.แม่สอด ไป บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์”

บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

รถทัวร์ บขส. จ.ตาก – บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
  • จุดลงรถ: กาฬสินธุ์ จุดจอด: บขส. จ.กาฬสินธุ์
Continue reading “บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์”