บขส. จ.กำแพงเพชร ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.กำแพงเพชร – บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
  • จุดลงรถ: จันทบุรี จุดจอด: บขส. จ.จันทบุรี
Continue reading “บขส. จ.กำแพงเพชร ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี”

บขส. อ.แม่สอด ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี

รถทัวร์ บขส. อ.แม่สอด – บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
  • จุดลงรถ: จันทบุรี จุดจอด: บขส. จ.จันทบุรี
Continue reading “บขส. อ.แม่สอด ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี”

บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.ตาก – บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
  • จุดลงรถ: จันทบุรี จุดจอด: บขส. จ.จันทบุรี
Continue reading “บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี”

บขส. จ.นครสวรรค์ ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.นครสวรรค์ – บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
  • จุดลงรถ: จันทบุรี จุดจอด: บขส. จ.จันทบุรี
Continue reading “บขส. จ.นครสวรรค์ ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี”