บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง

รถทัวร์ บขส. จ.กำแพงเพชร – จุดจอด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
  • จุดลงรถ: ระยอง จุดจอด: จุดจอด ต.มาบตาพุด
Continue reading “บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง”