บขส. จ.ชลบุรี ไป จุดจอด ต.สลกบาตร (ร้านอาหารขวัญ โภชนา 2 ) จ.กำแพงเพชร

รถทัวร์ บขส. จ.ชลบุรี – จุดจอด ต.สลกบาตร (ร้านอาหารขวัญ โภชนา 2 ) จ.กำแพงเพชร ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: บขส. จ.ชลบุรี
  • จุดลงรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: จุดจอด ต.สลกบาตร (ร้านอาหารขวัญ โภชนา 2 )
Continue reading “บขส. จ.ชลบุรี ไป จุดจอด ต.สลกบาตร (ร้านอาหารขวัญ โภชนา 2 ) จ.กำแพงเพชร”