บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด ต.แสนตุ้ง จ.ตราด

รถทัวร์ บขส. จ.กำแพงเพชร – จุดจอด ต.แสนตุ้ง จ.ตราด ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
  • จุดลงรถ: ตราด จุดจอด: จุดจอด ต.แสนตุ้ง
Continue reading “บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด ต.แสนตุ้ง จ.ตราด”