บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.กำแพงเพชร – จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
  • จุดลงรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด พัทยา
Continue reading “บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี”

บขส. อ.แม่สอด ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี

รถทัวร์ บขส. อ.แม่สอด – จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
  • จุดลงรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด พัทยา
Continue reading “บขส. อ.แม่สอด ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี”

บขส. จ.ตาก ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.ตาก – จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
  • จุดลงรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด พัทยา
Continue reading “บขส. จ.ตาก ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี”

บขส. จ.นครสวรรค์ ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.นครสวรรค์ – จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
  • จุดลงรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด พัทยา
Continue reading “บขส. จ.นครสวรรค์ ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี”