บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

รถทัวร์ บขส. จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
  • จุดลงรถ: ระยอง จุดจอด: จุดจอด อ.บ้านฉาง
Continue reading “บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง”