บขส. จ.ชลบุรี ไป จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.ชลบุรี – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: บขส. จ.ชลบุรี
  • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: จุดจอด อ.วังเจ้า
Continue reading “บขส. จ.ชลบุรี ไป จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก”

จุดจอด พัทยา ไป จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก

รถทัวร์ จุดจอด พัทยา – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด พัทยา
  • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: จุดจอด อ.วังเจ้า
Continue reading “จุดจอด พัทยา ไป จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก”

บขส. จ.จันทบุรี ไป จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.จันทบุรี – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: จันทบุรี จุดจอด: บขส. จ.จันทบุรี
  • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: จุดจอด อ.วังเจ้า
Continue reading “บขส. จ.จันทบุรี ไป จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก”

จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก

รถทัวร์ จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ)
  • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: จุดจอด อ.วังเจ้า
Continue reading “จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก”