บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2 ไป บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

รถทัวร์ บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2 – บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ระยอง จุดจอด: บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2
 • จุดลงรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
Continue reading “บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2 ไป บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร”

จุดจอด ต.มาบตาพุด ไป บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

รถทัวร์ จุดจอด ต.มาบตาพุด – บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ระยอง จุดจอด: จุดจอด ต.มาบตาพุด
 • จุดลงรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
Continue reading “จุดจอด ต.มาบตาพุด ไป บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร”

บขส. จ.ชลบุรี ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.ชลบุรี – บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: บขส. จ.ชลบุรี
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
Continue reading “บขส. จ.ชลบุรี ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก”

บขส. จ.ชลบุรี ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.ชลบุรี – บขส. จ.ตาก จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: บขส. จ.ชลบุรี
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
Continue reading “บขส. จ.ชลบุรี ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก”

บขส. จ.ชลบุรี ไป จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.ชลบุรี – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: บขส. จ.ชลบุรี
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: จุดจอด อ.วังเจ้า
Continue reading “บขส. จ.ชลบุรี ไป จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก”

จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) ไป บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

รถทัวร์ จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) – บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร)
 • จุดลงรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
Continue reading “จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) ไป บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร”

บขส. จ.ชลบุรี ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รถทัวร์ บขส. จ.ชลบุรี – บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: บขส. จ.ชลบุรี
 • จุดลงรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
Continue reading “บขส. จ.ชลบุรี ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์”

จุดจอด พัทยา ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก

รถทัวร์ จุดจอด พัทยา – บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด พัทยา
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
Continue reading “จุดจอด พัทยา ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก”

บขส. จ.ชลบุรี ไป บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

รถทัวร์ บขส. จ.ชลบุรี – บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: บขส. จ.ชลบุรี
 • จุดลงรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
Continue reading “บขส. จ.ชลบุรี ไป บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร”

จุดจอด พัทยา ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก

รถทัวร์ จุดจอด พัทยา – บขส. จ.ตาก จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด พัทยา
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
Continue reading “จุดจอด พัทยา ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก”