บขส. จ.ตราด ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.ตราด – บขส. จ.ตาก จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ตราด จุดจอด: บขส. จ.ตราด
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
Continue reading “บขส. จ.ตราด ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก”

บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2 ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2 – บขส. จ.ตาก จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ระยอง จุดจอด: บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
Continue reading “บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2 ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก”

บขส. จ.ชลบุรี ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.ชลบุรี – บขส. จ.ตาก จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: บขส. จ.ชลบุรี
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
Continue reading “บขส. จ.ชลบุรี ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก”

จุดจอด พัทยา ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก

รถทัวร์ จุดจอด พัทยา – บขส. จ.ตาก จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด พัทยา
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
Continue reading “จุดจอด พัทยา ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก”

บขส. จ.กาฬสินธุ์ ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.กาฬสินธุ์ – บขส. จ.ตาก จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กาฬสินธุ์ จุดจอด: บขส. จ.กาฬสินธุ์
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
Continue reading “บขส. จ.กาฬสินธุ์ ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก”

บขส. จ.จันทบุรี ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.จันทบุรี – บขส. จ.ตาก จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: จันทบุรี จุดจอด: บขส. จ.จันทบุรี
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
Continue reading “บขส. จ.จันทบุรี ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก”

จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก

รถทัวร์ จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) – บขส. จ.ตาก จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ)
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
Continue reading “จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก”

บขส. จ.นครสวรรค์ ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.นครสวรรค์ – บขส. จ.ตาก จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
Continue reading “บขส. จ.นครสวรรค์ ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก”