บขส. จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) ไป บขส. จ.นครพนม จ.นครพนม

รถทัวร์ บขส. จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. จ.นครพนม จ.นครพนม ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
  • จุดลงรถ: นครพนม จุดจอด: บขส. จ.นครพนม
Continue reading “บขส. จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) ไป บขส. จ.นครพนม จ.นครพนม”