บขส. จ.ชลบุรี ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รถทัวร์ บขส. จ.ชลบุรี – บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: บขส. จ.ชลบุรี
 • จุดลงรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
Continue reading “บขส. จ.ชลบุรี ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์”

จุดจอด พัทยา ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รถทัวร์ จุดจอด พัทยา – บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด พัทยา
 • จุดลงรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
Continue reading “จุดจอด พัทยา ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์”

บขส. จ.ตราด ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รถทัวร์ บขส. จ.ตราด – บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ตราด จุดจอด: บขส. จ.ตราด
 • จุดลงรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
Continue reading “บขส. จ.ตราด ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์”

บขส. จ.จันทบุรี ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รถทัวร์ บขส. จ.จันทบุรี – บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: จันทบุรี จุดจอด: บขส. จ.จันทบุรี
 • จุดลงรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
Continue reading “บขส. จ.จันทบุรี ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์”

จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รถทัวร์ จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) – บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ)
 • จุดลงรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
Continue reading “จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์”

บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รถทัวร์ บขส. จ.ตาก – บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
 • จุดลงรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
Continue reading “บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์”