บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง

รถทัวร์ บขส. จ.ตาก – บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
  • จุดลงรถ: ระยอง จุดจอด: บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2
Continue reading “บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง”