บขส. จ.นครพนม ไป บขส. จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

รถทัวร์ บขส. จ.นครพนม – บขส. จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: นครพนม จุดจอด: บขส. จ.นครพนม
  • จุดลงรถ: เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
Continue reading “บขส. จ.นครพนม ไป บขส. จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่”