บขส. จ.ตราด ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.ตราด – บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ตราด จุดจอด: บขส. จ.ตราด
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
Continue reading “บขส. จ.ตราด ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก”

บขส. จ.ชลบุรี ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.ชลบุรี – บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: บขส. จ.ชลบุรี
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
Continue reading “บขส. จ.ชลบุรี ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก”

จุดจอด พัทยา ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก

รถทัวร์ จุดจอด พัทยา – บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด พัทยา
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
Continue reading “จุดจอด พัทยา ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก”

บขส. จ.จันทบุรี ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.จันทบุรี – บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: จันทบุรี จุดจอด: บขส. จ.จันทบุรี
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
Continue reading “บขส. จ.จันทบุรี ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก”

จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก

รถทัวร์ จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) – บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ)
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
Continue reading “จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก”

บขส. จ.กาฬสินธุ์ ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.กาฬสินธุ์ – บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กาฬสินธุ์ จุดจอด: บขส. จ.กาฬสินธุ์
 • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
Continue reading “บขส. จ.กาฬสินธุ์ ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก”