จุดจอด ต.มาบตาพุด ไป บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

รถทัวร์ จุดจอด ต.มาบตาพุด – บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ระยอง จุดจอด: จุดจอด ต.มาบตาพุด
  • จุดลงรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
Continue reading “จุดจอด ต.มาบตาพุด ไป บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร”