จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) ไป บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

รถทัวร์ จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) – บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร)
  • จุดลงรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
Continue reading “จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) ไป บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร”