จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก

รถทัวร์ จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) – บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ)
  • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
Continue reading “จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก”

จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก

รถทัวร์ จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) – บขส. จ.ตาก จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ)
  • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
Continue reading “จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก”

จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก

รถทัวร์ จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ)
  • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: จุดจอด อ.วังเจ้า
Continue reading “จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก”

จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รถทัวร์ จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) – บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ)
  • จุดลงรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
Continue reading “จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์”

จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

รถทัวร์ จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) – บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ)
  • จุดลงรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
Continue reading “จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ไป บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร”