บขส. จ.กำแพงเพชร ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.กำแพงเพชร – บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
 • จุดลงรถ: จันทบุรี จุดจอด: บขส. จ.จันทบุรี
Continue reading “บขส. จ.กำแพงเพชร ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี”

บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.กำแพงเพชร – จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
 • จุดลงรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ)
Continue reading “บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี”

บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.กำแพงเพชร – จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
 • จุดลงรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร)
Continue reading “บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี”

บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.กำแพงเพชร – จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
 • จุดลงรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด พัทยา
Continue reading “บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี”

บขส. จ.กำแพงเพชร ไป บขส. จ.ตราด จ.ตราด

รถทัวร์ บขส. จ.กำแพงเพชร – บขส. จ.ตราด จ.ตราด ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
 • จุดลงรถ: ตราด จุดจอด: บขส. จ.ตราด
Continue reading “บขส. จ.กำแพงเพชร ไป บขส. จ.ตราด จ.ตราด”

บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด ต.แสนตุ้ง จ.ตราด

รถทัวร์ บขส. จ.กำแพงเพชร – จุดจอด ต.แสนตุ้ง จ.ตราด ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
 • จุดลงรถ: ตราด จุดจอด: จุดจอด ต.แสนตุ้ง
Continue reading “บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด ต.แสนตุ้ง จ.ตราด”

บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

รถทัวร์ บขส. จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
 • จุดลงรถ: ระยอง จุดจอด: จุดจอด อ.บ้านฉาง
Continue reading “บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง”

บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99) จ.ระยอง

รถทัวร์ บขส. จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99) จ.ระยอง ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
 • จุดลงรถ: ระยอง จุดจอด: จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99)
Continue reading “บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99) จ.ระยอง”

บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง

รถทัวร์ บขส. จ.กำแพงเพชร – จุดจอด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
 • จุดลงรถ: ระยอง จุดจอด: จุดจอด ต.มาบตาพุด
Continue reading “บขส. จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง”