บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รถทัวร์ บขส. จ.ตาก – บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
 • จุดลงรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
Continue reading “บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์”

บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

รถทัวร์ บขส. จ.ตาก – บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
 • จุดลงรถ: กาฬสินธุ์ จุดจอด: บขส. จ.กาฬสินธุ์
Continue reading “บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์”

บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.ตาก – บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
 • จุดลงรถ: จันทบุรี จุดจอด: บขส. จ.จันทบุรี
Continue reading “บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี”

บขส. จ.ตาก ไป จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.ตาก – จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
 • จุดลงรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ)
Continue reading “บขส. จ.ตาก ไป จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี”

บขส. จ.ตาก ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.ตาก – จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
 • จุดลงรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด พัทยา
Continue reading “บขส. จ.ตาก ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี”

บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.ตราด จ.ตราด

รถทัวร์ บขส. จ.ตาก – บขส. จ.ตราด จ.ตราด ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
 • จุดลงรถ: ตราด จุดจอด: บขส. จ.ตราด
Continue reading “บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.ตราด จ.ตราด”

บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง

รถทัวร์ บขส. จ.ตาก – บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
 • จุดลงรถ: ระยอง จุดจอด: บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2
Continue reading “บขส. จ.ตาก ไป บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง”