บขส. จ.นครสวรรค์ ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก

รถทัวร์ บขส. จ.นครสวรรค์ – บขส. จ.ตาก จ.ตาก ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
  • จุดลงรถ: ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
Continue reading “บขส. จ.นครสวรรค์ ไป บขส. จ.ตาก จ.ตาก”

บขส. จ.นครสวรรค์ ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.นครสวรรค์ – บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
  • จุดลงรถ: จันทบุรี จุดจอด: บขส. จ.จันทบุรี
Continue reading “บขส. จ.นครสวรรค์ ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี”

บขส. จ.นครสวรรค์ ไป จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.นครสวรรค์ – จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
  • จุดลงรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ)
Continue reading “บขส. จ.นครสวรรค์ ไป จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี”

บขส. จ.นครสวรรค์ ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี

รถทัวร์ บขส. จ.นครสวรรค์ – จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
  • จุดลงรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด พัทยา
Continue reading “บขส. จ.นครสวรรค์ ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี”

บขส. จ.นครสวรรค์ ไป บขส. จ.ตราด จ.ตราด

รถทัวร์ บขส. จ.นครสวรรค์ – บขส. จ.ตราด จ.ตราด ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
  • จุดลงรถ: ตราด จุดจอด: บขส. จ.ตราด
Continue reading “บขส. จ.นครสวรรค์ ไป บขส. จ.ตราด จ.ตราด”