บขส. อ.แม่สอด ไป บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

รถทัวร์ บขส. อ.แม่สอด – บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
  • จุดลงรถ: กาฬสินธุ์ จุดจอด: บขส. จ.กาฬสินธุ์
Continue reading “บขส. อ.แม่สอด ไป บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์”

บขส. อ.แม่สอด ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี

รถทัวร์ บขส. อ.แม่สอด – บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
  • จุดลงรถ: จันทบุรี จุดจอด: บขส. จ.จันทบุรี
Continue reading “บขส. อ.แม่สอด ไป บขส. จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี”

บขส. อ.แม่สอด ไป จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี

รถทัวร์ บขส. อ.แม่สอด – จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
  • จุดลงรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ)
Continue reading “บขส. อ.แม่สอด ไป จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี”

บขส. อ.แม่สอด ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี

รถทัวร์ บขส. อ.แม่สอด – จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
  • จุดลงรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด พัทยา
Continue reading “บขส. อ.แม่สอด ไป จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี”

บขส. อ.แม่สอด ไป บขส. จ.ตราด จ.ตราด

รถทัวร์ บขส. อ.แม่สอด – บขส. จ.ตราด จ.ตราด ของรถทัวร์เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
  • จุดลงรถ: ตราด จุดจอด: บขส. จ.ตราด
Continue reading “บขส. อ.แม่สอด ไป บขส. จ.ตราด จ.ตราด”